lektury-jezykowe slider 1 lektury-jezykowe slider 2 lektury-jezykowe slider 3 lektury-jezykowe slider 4 lektury-jezykowe slider 5 lektury-jezykowe slider 6 lektury-jezykowe slider 7 lektury-jezykowe slider 8
lektury-jezykowe slider mobile

Przewodnik metodyczny

Rodzice i nauczyciele pragnący w pełni wykorzystać potencjał lektur językowych w indywidualnym nauczaniu lub na typowych zajęciach o charakterze szkolnym mogą skorzystać ze specjalnego przewodnika pt. Jak skutecznie korzystać z lektur językowych? Książka ta, oprócz wyczerpującego opisu kolekcji, przybliża czytelnikowi całościową ideę pracy z tekstem oraz stanowi bogate źródło pomysłów przydatnych w nauczaniu języków obcych, w szczególności zaś przy użyciu metody czytania ekstensywnego. Publikacja zawiera również szereg interesujących uwag metodycznych, a także szczegółowo opisuje dodatkowe aktywności z tekstem, takie jak np. techniki dramatyczne, które z łatwością można zaadaptować i zmodyfikować wedle własnych potrzeb i celów dydaktycznych.

Przewodnik może okazać się ponadto przydatny dla osób samodzielnie uczących się języka obcego przy wykorzystaniu technik czytania ekstensywnego, gdyż wskazuje główne problemy napotykane podczas czytania w języku obcym i próbuje podać ich rozwiązania.

Książkę można zakupić lub otrzymać nieodpłatnie dokonując zakupu trzech dowolnych lektur.

Założenia metodyczne ►
Nagrody i wyróżnienia ►