Lektury językowe... ?

Książki to najcichsi i najwierniejsi przyjaciele, najrozumniejsi i zawsze życzliwi doradcy, a także najcierpliwsi nauczyciele.

Charles W. Eliot

Czytanie książek jest jednym z najlepszych sposobów rozwijania i wzbogacania znajomości języka, w szczególności zaś języka obcego, którego uczymy się nie żyjąc jednocześnie w obcojęzycznym otoczeniu.

Świat przedstawiony w książce – czy to zupełnie abstrakcyjny i baśniowy, czy też mocno zakorzeniony w historycznej rzeczywistości – gwarantuje, że nauka nie będzie odbywać się w próżni, a każde nowe słowo i struktura językowa napotkane zostaną w żywym środowisku.

Pragniemy przybliżyć Wam świat lektur językowych stanowiących wspaniałe narzędzie do nauki języków obcych...

Czytaj dalej ►