Dla polskiego czytelnika

Wychodzimy na przeciw tym rodzicom i osobom uczącym się samodzielnie, którym słaba znajomość języka obcego nie pozwala na samodzielną pracę z jednojęzycznym tekstem. Teraz serie Young Eli Readers oraz Teen ELI Readers zawierają polskojęzyczne zakładki edukacyjne, które pomogą w pełni wykorzystać potencjał edukacyjny książek. Zakładki zawierają:

► informacje na temat zastosowań edukacyjnych lektury,
► praktyczne porady ułatwiające samodzielną pracę z tekstem,
► słowniczek prezentujący wybrane słówka z lektury (Young ELI Readers)
► polskie objaśnienia poleceń do ćwiczeń z książki,
► kod do ściągnięcia rozwiązań do ćwiczeń wraz z arkuszem podsumowującym do pracy samodzielnej.

Nagrody i wyróżnienia ►
Założenia metodyczne ►